PREZENTARE 

SCURT  ISTORIC  AL  LOCALITATII SI ŞCOLII.

Satul Vima Mică a aparţinut de domeniul Cetăţii Chioar, până la desfinţarea ei în anul 1876 .

Atestată  documentar din anul 1390.

Pe teritoriul satului Vima Mică s-au descoperit unelte din neoliticul superior , expuse la Muzeul judeţean din Baia Mare.

Numele satului Vima Mică este legat de posesiunile voievozilor Drag , Balc şi Vasile. De-a lungul secolelor denumirea localităţii a suferit modificări :  1390 – Vydma , 1405 – Villa olachalis Vilma , 1543 –  draga –Vilma , 1549 – Wylmany , 1566 – Wilma , 1598 – dragia –Vilma , 1603 – pagus Vilma , 1733 – Vimma , 1750 – Vima  Dredzaszke , 1760 – 1762 Draga Vilma  şi după 1800 – Vima Mică sau Draga Vilma .

 Ocupaţiile  de bază ale  populaţiei sunt   agricultura si cresterea animalelor .

       Prima mentionare  documentară despre existența școlii în satul Vima Mică,datează din anul 1858 când școala era frecventată de 12 elevi.Dacă la aceasta dată exista o școală,un învățător și elevi,în mod sigur școala a luat ființă mai devreme. De altfel prin testamentul nobilului Tudor Bodea din Vima Mică, întocmit la 21 noiembrie 1843, unul din fiii acestuia Bodea Urs (Timotei) este scos din mostenirea casei părintești pentru că a frecventat gimnaziul din Baia Mare și s-a cheltuit cu el suma de 500 florini.Înainte de a fi urmat cursurile gimnaziului din Baia Mare,este firesc sa fi învățat la școala din sat.Același Bodea Urs (Timotei) semnează o scrisoare de zălogire a unor pământuri din hotarul satului Vima Mică la data de 3 februarie 1870 ,,s-au scrisu prin mine Timotei Bodea învățătoriu”.Prin urmare primul învățător din Vima Mică al cărui nume îl cunoaștem a fost Timotei Bodea.

        Între anii 1863-1864 școala din Vima Mică a fost frecventată de 51 elevi; între anii 1868-1869 erau 23 de elevi care frecventau cursurile.Dupa Timotei Bodea urmează ca invățător Ioan Roman,care nu se dovedește a fi sârguincios, creând neplăceri în rândul sătenilor.Astfel se inregistrează în 1877 plângerea lui Grigore Cândea către protopopul Cetații de Piatră împotriva învățătorului Ioan Roman care ,,nu-și îndeplinește îndatoririle față de școală…(și cere n.n.)demisionarea din postul de învățătoriu…(motivând că n.n.)un ban se câstiga cu greu ca să-l poată plati pe învățător și el nu se interesează de copii,nu-i învață”

        Măsurile luate duc la înlocuirea învățătoriului Ioan Roman cu Grigore Roman,atestat ca învățător între anii 1878-1883.Urmează apoi învățătorii:

Atanasie Cândea   1884-1887
Grigoriu Roman   1888-1889
Ioan Percea   1890;1894-1900; 1905-1910
Ioan Cristea   1911-1916;1919-1940

         La 1889 erau înscriși la școală 53 elevi,din care frecventau cursurile numai 23,   iar la examene s-au prezentat 14.

         În anul 1912 se construieste o școală nouă:,,Școala e nouă abia din anul 1912,de piatră și foarte frumoasă de caracter curat , confesional…Învățător eu Ioan Cristea.”Școala a fost construită de către locuitorii satului Vima Mică și avea o singură sală de clasă unde elevii învățau atat înainte cât  și după masă simultan două până la patru clase începând cu clasa I până la clasa a VII-a .

         Din cercetarea documentelor școlare (cataloage,registre de înscriere,registre matricole) păstrate în arhiva școlii din Vima Mică , rezultă că școala era frecventată de un insemnat număr de elevi,multă vreme fiind instruiți de singurul învățător Ioan Cristea.

        Personalitatea dascălului Ioan Cristea ,care timp de 28 de ani a deșteptat mințile tinerilor din Vima Mică ,a rămas vie până astăzi in memoria celor ce i-au urmat sfaturile. Pe piatra de pe mormântul invățătorului Ioan Cristea se află dăltuite următoarele cuvinte:,,Aicea odihnește și doarme ne-ncetat , Acel ce-n astă lume pe mulți a deșteptat.”

          Din documentele școlare cercetate păstrate din perioada învățătorului Ioan Cristea,am aflat numărul elevilor înscriși și a celor care frecventau școala.În anul școlar 1924-1925 erau înscriși 65 de elevidin care au promovat 63.

   1926-1927-88 elevi au frecventat, au promovat 82;

   1933-1934-108 elevi au frecventat,au promovat 104;

   1935-1936-au frecventat 80, au promovat 75;

   1937-1938-au frecventat 117, au promovat 89;

   1938-1939-au frecventat 113, au promovat 109;

   1939-1940-au frecventat 99, au promovat 86.

         Începând cu anul școlar 1938-1939 alături de învățătorul Ioan Cristea,este menționată ca învățătoare la clasele I-III Cornelia Roman.    Ocuparea părții de nord a Transilvaniei de către unguri prin impunerea criminalului Dictat de la Viena din 30 august 1940,a adus schimbări și în organizarea învățământului . În Vima Mică au fost trimiși învățători maghiari:Rend Elisabeta si  Lorincz Iosif.În școală se vorbea limba maghiară.

           După anul 1944 școala revine pe făgașul normal.Învățători erau Cornelia Roman și Alexandru Roman.